Olaga hot.

Jag har genom åren blivit utsatt för brottet olaga hot, eller hot mot tjänsteman vid ett flertal olika tillfällen. I dom flesta fall har jag valt att polisanmäla och det har absolut inte alltid varit förgäves. Vid flera tillfällen har det kommit till gärningspersonens kännedom, via polisen att jag har polisanmält och vid ett tillfälle har också min anmälan i slutändan resulterat i ett åtal och en fällande dom om hot mot tjänsteman. 
 
Jag har också försökt förstå vad lagen faktiskt säger när det kommer till ett olaga hot. Jag kan ju ändå säga att jag genom åren har blivit hotat om att någon eller några ska göra si eller så mot mig och bla bla bla... Många gånger är jag helt säker på att folk bryter mot lagen när dom har sagt som dom har sagt. Egentligen är det ganska enkelt att veta när någon har gått över gränsen, juridiskt sett. Hotar man någon eller hotar med att göra någonting som är brottsligt i juridisk mening så kan man nog vara ganska säker på att man minst har gjort sig skyldig till brottet olaga hot. Jag har som sagt ofta känt mig säker på det när jag själv har blivit utsatt. Jag har allt som oftast polisanmält dom gångerna. Men.. vad står det i lagtexten när det kommer till just brottet olaga hot. 
 
4 kap 5  § Brottsbalken
Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnad hos den hotade  att framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år. 
 
Jag tycker inte att det är så svårt att tolka vad lagen säger här. Hotar någon dig med att göra något som är brottsligt mot dig så är med största sannolikhet minst olaga hot som det handlar. Blir du dessutom som utsatt för hotet rädd då verkar det som att brottet klassas som allvarligare. Det är så jag tolkar det och jag har också varje gång som jag har gjort en polisanmälan om olaga hot fått frågan av polisen om jag just blev rädd för det gärningspersonen sa. Naturligtvis blir jag det och jag svarar alltid ja på den frågan. 
 
Det skulle ju kunna vara så att en person eventuellt säger att hen skojade om något som man som utsatt uppfattar som ett olaga hot, men om man läser lagtexten så känns det som att blir man som utsatt rädd för ett hot, då spelar det liksom ingen roll att en person säger att hen hotet inte var allvarligt menat. Bedömningen av detta tolkas mer utefter vad den som är utsatt känner kring det eventuella hotet. 
 
Jag kan väl generellt sätt tycka att man ska alltid vara försiktig med vad man säger och också skriver. Det är ju inte värt att utrycka sig på ett sådant sätt så att man gör sig skyldig till brott. Det man vill få sagt kan aldrig vara så viktigt att säga om man samtidigt  riskerar böter och fängelse. Jag har svårt att se att det någongång skulle vara ok att hota någon med att utsätta någon för en brottslig gärning , oavsett vad den personen som blir utsatt för hotet har gjort. 
 
 
 
 
 
 
 

Mångårig läsare
08 August, kl. 17:21 | Blogg;

Jobbigt att du ska behöva utstå sånt här i ditt jobb, tycker du att brottet borde vara allvarligare än högst 1 års fängelse?

Stalker?

Namn:


E-postadress:


URL / Bloggadress:


Din Kommentar:


Trackback
Design by Amandah Thunberg

EXEGGUTOR.SE