Vad säger lagen i dessa pandemitider?

Jag vill bara påminna er om innan ni läser detta inlägget att jag inte är juridskt utbildad. Jag kan ha fel i sak och detaljer, men detta handlar om hur jag tolkar vad tex vissa lagtexter säger. 

 
Det råder väl inget tvivel om att det just nu är en extrem situation. Coronaviruset har väl påverkat dom flesta av oss, mer eller mindre. Själv känner jag ju av det mest när jag inser att jag får ställa in mycket av sånt som jag hade tänkt göra nu under våren. Rörlsefriheten har ju blivit kraftigt begränsad, fast jag inte känner mig sjuk, kan jobba på och har bra "rulle" i ekonomin. 
 
Jag var lite nyfiken på vad lagen säger. Jag är ju inte verkligen inte någon expert på juridik, men jag kan ju ändå försöka tolka lite paragrafer och lagtexter. Jag känner ändå att jag är nyfiken på vad som gäller i dessa tider när så många beslut fattas som jag kan tycka påverkar våran rörelsefrihet och mänskliga rättigheter. 
 
Det är ju nu lag på att ingen får anordna sammankomster med  fler än 50 personer. Den som ändå anordnar en sådan sammankomst riskerar nu böter eller fängelse. Så fattar jag det. Det som jag tycker kan vara intressant är att vi har ett grundlagsskydd för mötesfrihet i Sverige. Men när jag kollar vidare på detta så finns en pargraf i lagboken som gör att riksdagen kan begränsa tex mötesfriheten, även om detta står inskrivet i grundlagen. Man kan väl ändå säga att mötesfriheten har begränsats i dessa coronatider. Mötesfriheten och demonstrationsfriheten utförligt beskriven i 1 kapitlet 2§ regeringsformen. Men den rättigheten som är inskriven i grundlagen kan ju uppenbarligen begränsas. Det ser vi ju nu. Som jag kan tolka det så finns det i 24 § 2 kapitlet regeringsformen så kan man läsa att tex mötesfriheten får begränsas med hänsyn till den allmänna ordningen, men också i syfte att motverka farozon. Dessutom står det i såhär i ordningslagen 15 §:
 
Regeringen får föreskriva att allmänna samankomster och offentliga tillställningar inte får hållas inom ett visst område, om förbudet är nödvändigt med hänsyn till att Sverige är i krig eller krigsfara eller för att motverka epidemi.
 
 Jag tycker just denna texten som står i ordningslagen 15 § är ganska tydligen. Regeringen kan göra precis allt de som dom nu gör. Det finns stöd för detta i lagen. Jag tycker inte det är något snack om saken, men återigen. Det är så jag tolkar det. Jag säger inte att jag har rätt, men det känns som alla åtgärder som har gjorts den senaste tiden stöd i lagen, vad man själv än tycker om tänker om det. 
 
Kort sagt kan man väl säga att det är ju bara för varje person här i landet att rätta sig efter vad som beslutas. Annars bryter man mot lagen. Jag hoppas verkligen att man får ordning på denna första akuta krisen som vi befinner oss i nu. Vi vill väl alla kunna göra saker utan att vara dagligen behöva tänka på detta viruset som påverkar oss alla, mer eller mindre. 
 
Det återstår väl att se om det kommer ett beslut om karantän. Folkhälsomyndigheten kan tydligen besluta om detta. Det beslutet behöver inte komma från varken regering eller riksdag.  Som jag förstår det så har Folkhälsomyndigheten stöd i lagen. I 10 § smittskyddslagen (tror jag ) så står det såhär: 
Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänkts ha fått spridning inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen fullständigt klarlagd, får Folkhälsomyndigheten besluta att ett visst område ska vara avspärrat. Ett beslut om avsspärrning innebär förbud för den som vistas i området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför det området att besöka det. 
 
Jag tycker lagen känns ganska tydlig är också. Kommer ett beslut om karantän så är det bara att rätta sig efter det till 100%. Men vi får väl hoppas att det inte ska behöva gå så långt. Jag vill i alla fall komma ut igen. Jag vill tex genomföra dom resor jag tänkte på i början av detta året att jag skulle göra. Jag vill va fri och inte behöva rätta mig efter dom begränsingar som man nu sen i mitten av mars har fått vänja sig vid. Men samtidigt kommer jag att acceptera allt som faktsikt är lag på att man måste rätta sig efter. Det är ju liksom inget snack om saken. 
 
(null)
 
 

Stalker?

Namn:


E-postadress:


URL / Bloggadress:


Din Kommentar:


Trackback
Design by Amandah Thunberg

EXEGGUTOR.SE